Dundalk Cedar Saunas

Harvia M3 Wood Burning Heater
dundalk-outdoor-cedar-sauna
$1,213.00
Saaku Electric Heater 4.4KW
dundalk-outdoor-cedar-sauna
$1,155.00
Harvia Electric Heater KIP8K
dundalk-outdoor-cedar-sauna
$1,383.00
Harvia Electric Heater KIP 6W
dundalk-outdoor-cedar-sauna
$1,287.00
Harvia Electric Heater KIP 4.5W
dundalk-outdoor-cedar-sauna
$1,230.50
6 x 6 Outdoor Sauna
dundalk-outdoor-cedar-sauna
$9,176.00
6 x 4 Outdoor Sauna
dundalk-outdoor-cedar-sauna
$8,240.00
5 x 8 Outdoor Sauna
dundalk-outdoor-cedar-sauna
$9,782.00
5 x 7 Outdoor Sauna
dundalk-outdoor-cedar-sauna
$9,115.00
5 x 6 Outdoor Sauna
dundalk-outdoor-cedar-sauna
$8,685.00
6 x 8 Indoor Sauna
dundalk-indoor-cedar-sauna
$8,729.00
5 x 7 Indoor Sauna
dundalk-indoor-cedar-sauna
$8,061.00
5 x 6 Indoor Sauna
dundalk-indoor-cedar-sauna
$7,542.00
5 x 5 Indoor Sauna
dundalk-indoor-cedar-sauna
$7,274.00
4 x 7 Indoor Sauna
dundalk-indoor-cedar-sauna
$7,694.00